Σχετικά με εμάς

Εστιάζοντας στον τομέα του χώρου εργασίας, η δράση PROTECT θα θέσει φιλόδοξους, αλλά απτές στόχους, ώστε να συμβάλει σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ελκυστική και τελικά ισότιμη σε όλη την Ευρώπη, μέσω διαδοχικών βημάτων που θα ασχοληθούν με την οικοδόμηση εθνικών και στη συνέχεια διακρατικής ΕΕΚ. συστήματα που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες με βάση προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα.

Η εργασία

Ο χώρος εργασίας έχει αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο καιρό και συνεχίζει να εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, καθιστώντας πιο περιεκτικό και ευέλικτο. Ωστόσο, οι εργαζόμενες γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και παρενόχληση σε πολλά επίπεδα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την απόδοσή τους αλλά και τη συνολική ασφάλειά τους. Το PROTECT είναι ένα καινοτόμο έργο που στοχεύει να συνεργαστεί ισότιμα ​​με εργαζόμενους και εργοδότες και να δημιουργήσει συζητήσεις, νέες έρευνες και μεθοδολογίες, προκειμένου να προωθήσει μια πιο περιεκτική, ελκυστική και τελικά ισότιμη αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη για τις γυναίκες.

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Cámara Badajoz

Το Εμπορικό, Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Υπηρεσίες του Μπανταχόζ (Cámara Badajoz) που ιδρύθηκε το 1886, είναι μια Εταιρεία Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε ως συνεργατικό όργανο δημόσιων κυβερνήσεων. Αποστολή του Επιμελητηρίου είναι να εκπροσωπεί, να προωθεί και να υπερασπίζεται τα γενικά συμφέροντα της οικονομικής δομής στην περιοχή του.

Diesis Network

Εν όψει των υψηλών κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών διακυβεύσεων, είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η παγκόσμια δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων και μια συλλογική προσέγγιση είναι η μόνη απάντηση σε μια παγκόσμια κρίση. Ως εκ τούτου, δίνουμε μεγάλη αξία στους 50+ οργανισμούς-μέλη μας σε 20+ χώρες.

Hub for Innovation Policy

Η HIP ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών για την κοινωνία, την αγορά και την οικονομία, συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντας μια σειρά από εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις και υπερεθνικά ιδρύματα παγκοσμίως.

SYNTHESIS

Ως διαπιστευμένος πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εστιάζουμε στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που μπορούν να ενδυναμώσουν τις μικρές επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους καθώς και να ενισχύσουν την απασχόληση ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας.

FyG Consultores

Στην FyG Consultores πιστεύουμε πραγματικά στην εκπαίδευση ως μέσο συνεχούς βελτίωσης σε γενικούς όρους, ωστόσο όταν μιλάμε για διεθνοποίηση, αυτή η επιβεβαίωση γίνεται απαραίτητη.

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών διαχείρισης, εκπαίδευσης (εκπαιδεύουμε περισσότερους από 300 εκπαιδευτές ενηλίκων/έτος) και ανάπτυξη λογισμικού με έδρα τον Πειραιά Ελλάδας, με 30+ χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη των πελατών και των συνεργατών μας. Δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνική αγορά.

IUL online university

Το διαδικτυακό πανεπιστήμιο IUL ιδρύθηκε με Υπουργικό Διάταγμα της 2ας Δεκεμβρίου 2005, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα στις 5 Ιανουαρίου 2006. Εκδίδει ακαδημαϊκούς τίτλους που αναγνωρίζονται από το νόμο σύμφωνα με το άρθρο. 3 της υπουργικής απόφασης αριθ. 509 της 3ης Νοεμβρίου 1999 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Symplexis

Η Symplexis είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω δράσεων και μέτρων που αναπτύσσουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό δέσμευση και συμμετοχή με επίκεντρο τις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα εκείνες με λιγότερες ευκαιρίες.