Πόροι

Η παρούσα Κοινή Έκθεση Έργου περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πέντε (5) Εθνικών Εκθέσεων διεξήχθη σε Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Κύπρο από το INSTALOFI LEVANTE SL, UNIVERSITA TELEMATICA DEGLI STUDI, DIESIS COOP, SYMPLEXIS και SYNTHESIS, αντίστοιχα.

Προβολή πόρων

Πόροι

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι σχετικά με τις επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο και θα αποτελούνται από έναν Κώδικα Δεοντολογίας, ένα διαδικτυακό εργαλείο αναφοράς για γυναίκες εργαζόμενες, ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, μια εκπαίδευση πρόγραμμα για επαγγελματίες ΕΕΚ και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση της ικανότητας των εργοδοτών να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα φαινόμενα.